• Ελληνικά
  • English
Share
About

Digital Dental Guides

Η DENTAL WELLNESS αποτελώντας για χρόνια ένα οδοντιατρείο ψηφιακής οδοντιατρικής τεχνολογίας,  προσφέρει μια ποιοτική προσέγγιση στον τομέα της υπολογιστικά καθοδηγούμενης ψηφιακής οδοντιατρικής, μέσω της καινούριας της υπηρεσίας,  σχεδιασμού ψηφιακών χειρουργικών ναρθήκων –DIGITAL DENTAL GUIDES.

Τηρώντας σχολαστικά τα ισχύοντα υψηλότερα πρότυπα, η DENTAL WELLNESS δεσμεύεται να προσφέρει μόνο αποτελεσματικές και ακριβείς λύσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η άριστη και προβλέψιμη οδοντιατρική φροντίδα.

Η DENTAL WELLNESS παρέχει ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας κάθε είδους χειρουργικό νάρθηκα.

Η DENTAL WELLNESS εγγυάται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων των ασθενών.

Όλος ο ιατρικός και χειρουργικός σχεδιασμός εγκρίνεται από τον οδοντίατρο που είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία. Η εξαγωγή τρισδιάστατων αρχείων διατίθεται στην τελική τους μορφή μόνο μετά από γραπτή έγκριση μέσω ψηφιακής υπογραφής εγγράφου έγκρισης από τον υπεύθυνο ιατρό.

POWERED BY

Our Services