• Ελληνικά
  • English
Share
CBCT

CBCT

Για την ορθή λήψη του CBCT του ασθενή θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες ώστε το αποτέλεσμα της λήψης να είναι σωστό για τη χρήση του σε λογισμικό σχεδιασμού χειρουργικών ναρθήκων.

Εάν κάποιος από τους κανόνες δεν προσεχθεί κατά τη λήψη είναι πιθανόν ο τρισδιάστατος όγκος (CBCT) να μην είναι ικανοποιητικός και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση του νάρθηκα.

Οι κανόνες για τη σωστή λήψη της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης, CBCT δεν ισχύουν μόνο για την χρήση του σε κατασκευή χειρουργικού νάρθηκα, αλλά και για τη σωστή ανάγνωση της και τη μεταφορά ορθών πληροφοριών στο θεράποντα ιατρό.

Οδηγίες ορθής λήψης:

1. Απαιτείται πλήρη τομογραφία της γνάθου και όχι τμηματική

2. Ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει ακίνητος καθόλη την διάρκεια της ακτινοβόλησης. Τυχόν μετακίνηση θα προκαλέσει αλοίωση στην εικόνα και δεν θα είναι αξιοποίησιμη.

3. Η χρήση τολυπίων για απώθηση των μαλακών μορίων βοηθάει στην οριοθέτηση της ουλοπαρειακής αύλακας.

4. Υψηλής ευκρίνειας CBCT και αρχεία DICOM θα διευκολύνουν την ανάλυση του περιστατικού.

5. Ο ασθενής δεν θα πρέπει να είναι σε θέση σύγκλησης για να αποφεύγεται η επικάλυψη των δοντιών.

6. Εαν ο ασθενής είναι νωδός θα πρέπει να γίνεται χρήση βασικής πλάκας.

Μετά από κάθε εξέταση θα πρέπει να γίνεται άμεσα επισκόπηση των αρχείων CBCT και εάν κάτι από τα παραπάνω δεν ισχύει θα πρέπει να επαναληφθεί η λήψη.

Για περισσότερες οδηγίες για το πως θα πρέπει να γίνει η CBCT ανά περιστατικό επικοινωνήστε μαζί μας.