• Ελληνικά
  • English
Share
Workflow

Workflow

Κάθε νέο αίτημα ξεκινά με την αποστολή των απαραίτητων πληροφοριών από τον οδοντίατρο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της παρεχόμενης πλατφόρμας επικοινωνίας. Αυτό θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: Αξονική τομογραφία ή CBCT σε μορφή DICOM, ψηφιακά μοντέλα των γνάθων, ψηφιακή καταγραφή δήξης σε μορφή συμβατή με πρόγραμμα επεξεργασίας 3D (STL, OBJ ή PLY) και κλινικές φωτογραφίες (ενδοστοματικές και εξωστοματικές) κατά περίπτωση.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα κείμενο το οποίο θα περιγράφει το στόχο της θεραπείας κατά την κρίση του θεράποντος οδοντιάτρου. Στη συνέχεια, η DENTAL WELLNESS θα αξιολογήσει και θα πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο σχέδιο θεραπείας ή θα προτείνει κάποιο εναλλακτικό προκειμένου να επιτευχθεί το ιδανικό σχέδιο θεραπείας σε κάθε περίπτωση.

Η DENTAL WELLNESS θα ζητήσει επικοινωνία με τον οδοντίατρο ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης, έως ότου μια ιδανική λύση προσαρμοστεί στον τρόπο θεραπείας του οδοντιάτρου. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να γίνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, και τηλεδιάσκεψης, μεταξύ άλλων.