• Ελληνικά
  • English
Share
IMPLANTS

IMPLANT SYSTEMS

Η Digital Dental Guides μπορεί να σας σχεδιάσει για όλες τις εταιρείες εμφυτευμάτων πιλοτικούς νάρθηκες (PILOT GUIDE) μέ τρυπανισμούς έως και διάμετρο 2.8mm και 13mm μήκος αλλά και νάρθηκες για πλήρη καθοδήγη (FULL GUIDE) για πάρα πολλές εμφυτευματικές εταιρίες. Παρακάτω ακολουθούν αλφαβητικά οι εταιρίες που υποστηρίζουμε για νάρθηκες πλήρους καθοδήγησης (FULL GUIDE) και αναλυτικά στο σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας.

ADIN, ALPHA-BIO TEC, ANTHOGYR, ARGON

B&B DENTAL, BIOMET 3i, BIOTECH DENTAL, BTI, BTK, BEGO, BICON, BIOHORIZONS, BIONER, BREDENT MEDICAL, BRAIN BASE

C-TECH, CAMLOG, CLC SCIENTIFIC, CORTEX, COWELLMEDI, DENTSPLY, DIO, DEMO, DENTAURUM, DENTIUM, ECKERMANN

FAIRIMPLANT, FUTUR IMPLANT, FGM, GC TECH, GLOBAL D, IDI, IMPLANT DIRECT, INTRA-LOCK, JDENTAL

KEYSTONE DENTAL, KLOCKNER, LASAK, LEONE

MIS, MEDENTIKA, MEDENTIS, MEDICAL INSTICT, MEGAGEN

NEODENT,NEOSS, NOBEL BIOCARE, NOVODENT, NEOBIOTECH,

OSSTEM, OSTEO-TI, PARIS

SDS,SGS DENTAL, SHOFU, SIC,SOUTHERN IMPLANTS, STECO, SNUCONE, STRAUMAN,STUDY IMPLANTS, SWEDEN&MARTINA

TAG DENTAL, TBR, TRATE AG, TRI, THOMMEN MEDICAL

VITA, VERSAH LLC

ZERAMEX, ZIACOM, ZIMMER, ZIRCON MEDICAL

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ